ส่งคำถาม

สำหรับคำถามเกี่ยวกับที่ยึดโต๊ะแบบกลไก ขาตั้งทีวี ขาตั้งจอโลหะ ฯลฯ หรือรายการราคา โปรดทิ้งอีเมลของคุณไว้ที่เรา และเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง